Fem gode råd til godt naboskab med råvildt, dåvildt og krondyr.

På Fanø har vi mange fritlevende rådyr, dådyr og kronvildt – det såkaldte hjortevildt. Det er en stor naturoplevelse at se dem og disse typer af vildt har gennem mange år vænnet sig til menneskelig aktivitet. Det er derfor helt almindeligt at møde dem inde i visse dele af byen og i sommerhusområderne – særligt efter mørkets frembrud eller om morgenen. Som lokal og sommerhusbeboer bør du derfor vide, hvordan du tager hensyn til disse dyr.

 

Læg ikke foder ud til dyrene.

Naturen tilbyder rigeligt med mad til det hjortevildtet, og de har ikke behov for andet, end hvad de selv kan finde. Fodring gør desuden dyrene afhængige af mennesker, hvilket giver unormal adfærd, samt gør den sårbare, når fodringen ophører. Disse dyr er drøvtyggere, og har brug for frisk groft foder med højt indhold af plantefibre. Fodring med energirigt og letfordøjeligt foder, som f.eks. brød el. korn medfører ofte diarre hos dyrene, og i værste fald en lang og pinefuld død pga. skader på tarmsystemet.

 

Lad aldrig hunde løbe uden snor.

Vildtet kan stå lige udenfor huset, især når det er mørkt. Alle hunde har jagtinstinkt, og vil derfor forfølge et flygtende stykke vildt. Denne jagt kan virke harmløs, men for vildtet er det ingen spøg, idet jagten skræmmer dem meget. Skulle hunden få fanget vildtet er aflivning ofte eneste mulighed, da skader fra hundebid kan være svære at helbrede. Løse hunde i skoven medfører derfor også politianmeldelse og en bøde på ca. 2000 kr. Besøg i stedet vores hundeskov i Fanø Plantage, hvis du ønsker din hund skal luftes uden snor.

Kør med lav hastighed - særligt efter mørkets frembrud.

Vildtet er mest aktive i skumringen og om natten. Derfor bør du som bilist udvise stor forsigtighed for at undgå påkørsler - særligt når du kører gennem plantagen. Husk desuden, at f.eks kronvildt altid færdes i mindre flokke, så hvis ét krondyr krydser vejen følger der ofte flere lige bag efter.

 

Gør sommerhushaven vildtvenlig.

Fjern forhindringer og tilbyd frisk naturlig føde.Trådhegn bør fjernes, så dyrene ikke risikerer at sidde fast. Græs holdes kortere end ca. 10 cm, da der mest næring i de friske skud. Lyng og andre dværgbuske slås eller klippes med en saks i de tidlige forår, så højden på planterne ikke overstiger ca. 30 cm. Det får lyngplanten til at sætte nye og næringsrige skud, som er hjortevildtets vigtigste naturlige vinterføde.

 

Sidst med ikke mindst. Hvis du finder et sygt dyr eller ved påkørsler kontakt da venligst

Fanøs lokale skovløber Kim Jensen på telefon: 21 41 86 01 eller

Fanøs lokale schweisshundefører Henrik Skovgaard på telefon: 29 25 62 32 eller

Dyrenes Beskyttelse på 1812 (Du kan også downloade en APP)