Fanø - et paradis for sæler

En af de helt store oplevelser på Fanø er de store sælflokke.

Se og oplev dem på tæt hold i deres naturlige omgivelser ved den store sælbanke sydvest for Sønderho.

Det tager mindre en halv time at vandre ud til sælbanken ved lavvande, men man kan også være heldig at se dem allerede i havnen i Nordby.

Der er mange sæler i Vadehavet omkring Fanø. Man regner med, at der her findes omkring 3000 spættede sæler, som er den mest almindelige art.

Men også gråsælen er i stor fremgang. Sæ­len er fredet for jagt, og derfor er den ved at vænne sig til, at et møde med mennesker ikke be­høver at være farligt.

 

 

Sælerne er meget nysgerrige dyr, så man kan være heldig at kom­me tæt på dem. Pludselig dukker deres hoveder op af vandet i sejlrenden tæt ved hvor vi står - de er ligeså interesserede i os, som vi i dem.

Fra sidst på foråret begynder sælerne for alvor at indfinde sig på bankerne - hunnerne skal nemlig føde ungerne på bankerne i løbet af juni og juli måned.

En nyfødt sæl vejer omkring 10 kg. Ungen kan kun die, når sælerne ligger på bankerne. Derfor er det vigtigt ikke at jage sælerne i vandet, hvad enten du kommer i fly, båd eller til fods.

Sælerne på Fanø kan opleves på sælsafari med båd til sandbanken ved Grådyb, eller til fods til Galgerev sammen med en af vore guider.

Fugle

Mød naturen på Fanø. Ude i naturen, er "MØDET" det vigtigste. Mødet med dyr, planter, naturfænomener, landskaber og med de andre mennesker, der færdes i naturen. Mødet skaber naturoplevelsen.

Oplev naturen på egen hånd eller deltag i et af de mange arrangementer, som naturvejledere, naturfredningsforening og andre laver året rundt. 

Vadehavets forskellige levesteder for dyr og planter har hver deres særlige betydning for ynglende og trækkende vandfugle. For over 50 vandfuglearters vedkommende er Vadehavet af afgørende betydning. Man regner med, at mere end 10 millioner individer passerer Vadehavet under trækket.

 

 

Tørlagte vader

Ved lavvande, når vaderne tørlægges, opsøges de føderige områder af tusindvis af vadefugle, f.eks. almindelig ryle, islandsk ryle og lille kobbersneppe samt af flere arter af svømmeænder og gæs. Fuglene "tanker op" inden rejsen til yngleområderne i Nordskandinavien, Sibirien og Grønland eller undervejs til overvintringslokaliteterne længere mod syd.

De store muslingebanker i Vadehavet er en vigtig føderessource for bl.a. ederfugl og strandskade. Også forlandsarealer og lokaliteter bag digerne har stor betydning som 'spisekammer' for især gråand, pibeand og spidsand samt for kortnæbbet gås, knortegås og bramgås.

Fuglekøjerne på Fanø

Fuglekøjerne på Fanø er et særligt stykke kulturhistorie og en naturoplevelse, som ikke findes  ret mange steder i Danmark.

En fuglekøje er en større anlagt fælde - bestående af en dam med fangstkanaler  - beregnet på fangst af vildænder. Som det eneste sted i Danmark blev der på Fanø anlagt fire fuglekøjer.

Albue Fuglekøje

er beliggende i et naturskønt og fredet område ud til Albuebugten. Den fungerer i dag som et arbejdende museum. Albue Fuglekøje er i privateje og normalt lukket om vinteren.

Sønderho Gamle Fuglekøje

er netop blevet sat i stand. Der er etableret en fast udstilling, der fortæller om fuglekøjerne, naturen og fuglelivet. Fra fugletårnet er der en fantastisk udsigt over Vadehavet. Fuglekøjen er åben daglig året rundt for publikum. (Husk at lukke porten efter dig). Gratis adgang.

100 Naturoplevelser

Fanø og Sydvestjylland byder på mange spændende naturoplevelser.

Naturvejleder Marco Brodde har samlet 100 af de mest markante og spændende naturoplevelser. Fra de kendte naturfænomenre som Sort Sol og sæler til de mere ukendte men ligeså spændende oplevelser som de arktiske gæs og firbenet uden ben !!!

Bogen koster kun 129,- kr og kan blandt andet købes hos VisitFanø, Skolevej 5-7, Nordby, Fanø.

Natravnen

Natravnen minder på mange måder om en ugle, der er aktiv om natten. Man kan ikke se den, men høre dens karakteristiske knurren eller brummen.

De bedste chancer for at opleve natravnen er i Fanø Klitplantage på lune aftener i maj, juni og juli. Fra omkring solnedgang og et par timer frem.