loder

Atlantvolden på Fanø

Atlantvolden på Fanø

Mange steder på Fanø ses stadig grå betonbunkere spredt rundt i klitterne. Det er resterne af Atlantvolden, et kæmpe forsvarsværk fra Nordnorge til Spanien, som blev opført under 2. Verdenskrig.

Danmark var besat af Tyskland fra 9. april 1940 og frem til 5. maj 1945 (Bornholm 1946). Besættelsen foregik uden de store krigshandlinger, og besættelsen var primært et led i erobringen af det strategisk vigtige Norge, samt indsejlingsforholdene til Østersøen.

Opførelsen af et kæmpestort forsvarsanlæg langs hele Europas kyst tog fart for at forhindre en kommende invasion fra de allierede (Storbritannien, Canada og USA). I Danmark var det især Hanstholm og Esbjerg, som var strategisk vigtige indsatsområder. Der blev derfor opført store forsvarsværker omkring disse havne. Mellem Ringkøbing Fjord og Ribe blev der fra december 1942 og frem til krigens afslutning opført omkring 1.300 bunkers.

Fanøs placering ved indsejlingen til Esbjerg Havn medførte, at der blev opført godt 300 bunkers, betonveje, kanoner, jernbaner, jordstillinger, pansergrave, barakbyggerier etc. Hovedparten er placeret på øens nordlige og midterste del. Befæstningen omfattede et større antal kyst- og luftværnsbatterier, fra Pælebjerg (Pælebjergstillingen) og mod nord til Vesterhavsbatteriet og Grådybstillingen samt Marineflakbatteri Nord (nord for Nordby). Desuden blev der opført kystforsvarsstillinger, radarstationer, barakker til tropperne, udlagt 49.000 miner samt store søminefelter med vest. De tyske besættelsestropper på Fanø udgjorde ca. 2.300 mand, hertil kom godt 1.275 danske arbejdere, som deltog i bunkerbyggeriet. 

Danmark og Fanø forblev et relativt fredeligt sted under hele krigen. Flakbatterierne, som blev brugt til at beskyde fjendtlige fly, kom dog i anvendelse flere gange, specielt i forbindelse med et angreb på Esbjerg Militære Flyveplads den 27. august 1944. Her blev 5 allierede fly skudt ned under angrebet.

Mange af Atlantvoldens bunkers er i dag en del af klitlandskabet, og er helt eller delvist gemt under sand. Enkelte bunkers i området mellem Rindby Strand og Sønderho ligger helt frie på stranden og kan beses. Det gælder blandt andet den kendte ”Be Free” bunker, der er overmalet med graffiti. Et besøg i anlæggene på Halen er absolut også et besøg værd. Fanø Nord anlægget er det bedst egnede til besøg. Her er det muligt at komme ind i flere af bunkerne. Det er også her foreningen Fanø i Atlantvolden afholder sine ugentlige bunkerrundvisninger. Vær dog opmærksom på, at området er privatejet og ligger i et følsomt naturområde, så vis hensyn. Tag gerne cyklen derud eller gå ad grusvejen Vesternasen.

Se mere på: Fanø i Atlantvolden