loder

Fugle på Fanø

Fugle på Fanø

Fanø er et eldorado for fugle interesserede. Først og fremmest på grund af trækfuglene, der kan opleves forår og efterår, men også en lang række standfugle opholder sig på Fanø hele året.

Blandt de karakteristiske fugle, der kan opleves på Fanø, kan nævnes rylen lille kobbersneppe, strandskade, rødben, natravn, stor regnspove og den hvidbrystede præstekrave.

På heden ved Albue Bugt kan man opleve arter som blå kærhøg, fjeldvåge, dværgfalk, hjejle, mosehornugle og stor tornskade.

Det bugnende spisekammer gør Vadehavet til et af verdens vigtigste områder for fugle. 10-12 millioner vandfugle passerer hvert år Vadehavet på vej til eller fra deres yngleområder i Nordskandinavien, Sibirien eller Grønland. Men husk: På vaden og stranden står ofte store flokke af fugle, som behøver fred og ro til at søge føde og hvile. Ved at holde afstand til flokken hjælper man fuglene godt på vej til deres yngle- eller overvintringsområde; ofte tusinde af kilometer væk.

Det bedste sted at observere trækfugle er Hønen syd for Sønderho. Under højvande samles fuglene øst for Sønderho, hvor man ikke må gå ud, så medbring en god kikkert.

 

Havørne.

Havørnen er den største rovfugl, der regelmæssigt kan ses i Danmark. De seneste år har man i vinterhalvåret kunnet opleve 9 havørne på Fanø. Siddende ved klitplantagen sidst på dagen, hvor de kommer tilbage til deres overnatningssted. Eller på stranden om dagen, hvor de jager måger og andet bytte. Det er et fantastisk syn at opleve den store fugl med et vindefang på 200-240 cm. Med sine ”firkantede” vinger og en kort hale ligner havørnen en flyvende dør.

 

Sønderho Strandsø

På stranden lidt nord for ligger Sønderho Strandsø, hvor naturen kan opleves på nært hold. Til interesserede har man etableret et fugleobservationsskjul i klitten. Man besøger stedet ved at parkere bil eller cykel på stranden og gå (ca. 200 m) ad stien ind til observationsskjulet. I skjulet er der opsat en række plancher, som både fortæller om områdets historie og om den særlige natur, der er i og omkring søen.