loder

Malerne på Fanø

Malerne på Fanø

Gennem de sidste godt 100 år har Fanø oplevet en stor tilstrømning af billedkunstnere, der har taget mere eller mindre fast ophold på øen.

Fanø Kunstmuseum beliggende i Sønderho, er et smukt lille kunstmuseum, som siden 1992 har haft adresse i Kromanns fredede bygning. Museet ejer en perlerække af kunstværker, både af ældre og yngre kunstnere. 

Kunstsamlingen blev grundlagt af Ruth Heinemann, gift med maleren Reinhard Heinemann. Hun blev støttet af ingen ringere end statsminister Viggo Kampmann, kulturminister Julius Bomholt og Esbjergs daværende borgmester Henning Rasmussen.

Museet råder over en samling på mere end 1200 værker af kendte og mindre kendte kunstnere, men kunstnere som alle på en eller anden måde har eller har haft en tilknytning til Fanø. Helt tilbage til slutningen af 1800-tallet frem til i dag har der været forskellige kunstnerkolonier på øen, hvor kunstnerne er kommet hertil og har fundet inspiration i Vadehavet, Fanøs natur og kultur, og gensidigt har de hjulpet og påvirket hinanden.

Værkerne i samlingen repræsenterer forskellige perioder i kunsthistorien: fra museets ældste billeder fra midten af 1800-tallet, malet af de maritime malere Viggo Faurholdt og C.F. Sørensen, til en  mindre samling af nationalromantikeren Johan Julius  Exners portrætter og idylliske genrebilleder frem til nutidens kunstnere som Janne Klerk, Trine Søndergaard, Lise Blomberg, Finn Hjortskov Jensen, som desværre gik bort i 2023, og Marie Louise Exner; Sidstnævnte bor på øen.

 

Realismen og naturalismen er tydelig i mange af museets værker, bl.a. ejer museet en del skitser af Holger Drachmann fra hans besøg på øen i 1893, hvor Drachmann overvejende skildrer turisternes liv, mens andre realistiske malere som fx Niels Pedersen Mols og Marius Hansen skildrer befolkningens hverdag.

Men Fanø er en ø, hvor det globale og internationale altid har været aktuelt, og der har i flere perioder været en vis udveksling med Tyskland, bl.a. har både impressionisten August Wilckens og Noldes lærer Jacob Nøbbe, som begge ejede huse på øen, ladet sig inspirere af Fanøs natur og mennesker, især kvinderne, som jo sørgede for, at hverdagen fungerede, mens mændene var væk.  Også for kunstmaleren Reinhard Heinemann var øen, hvor han boede fra 1937 til sin død i 1967, et fristed.

 

 

 

 

 

Andre kendte kunstnere fra samlingen er maleren Johan Rohde, initiativtageren til Den frie Udstilling 1991, kendt både for sine malerier, sine sølvarbejder og møbler. Han modtog i 1934 Thorvaldsens Medalje for maleriet Mor og datter på vej til kirke. Også Dohm, kendt for sine portrætter og  skildringer af den frigjorte kvinde, bør nævnes i forbindelse med kunstnerne på Fanø, hvor han fandt inspiration i stranden, havet og klitterne. 

Museet råder også over en mindre samling af den svenske jugendstilmaler Forsberg, som med dyrkelsen af det æstetiske i sine  akvareller har inspireret den yngre kunstner Eva Louise Buus.

På museet kan man desuden se værker af  dygtige, men  endnu ret ukendte kvindelige kunstnere som Hedvig Frydensberg, Else Nøbbe, Anna Maria Mehrns og Annemarie Hansen; den sidste tydeligt inspireret af modernisternes farvevalg og formsprog.

 

En anden kvindelig kunstner som Trine Søndergaard, har i sin fotoserie Strude 2007 hentet inspiration i kvindernes dragt på Fanø og har derigennem skabt et vigtigt kunstnerisk indlæg i debatten om indvandrerkvinders klædedragt.

Fanøkunstnerne Marie Louise Exner og Finn Hjortskov Jensen kom begge til øen i 1995; Marie Louise Exners tryk og raderinger er præget af en yndefuld rytmisk fortolkning af naturen, mens Finn Hjortskov Jensens malerier af landskabet på Fanø er karakteriseret ved hans leg med og eksperimenteren med stærke farver.

En yngre kunstner, som for nyligt er flyttet til øen, er Christina Malbek, hvis værker er udråbt til en fornyelse af dansk landskabsmaleri. Christina Malbek arbejder for det meste med store  lærreder med masser af detaljer og med fotos som forlæg.